SKŁAD RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Tadeusz Borowicki

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Lech Rutkowski

 
 
 

 Adam Mański

a.manski@brudzen.pl

 Aleksandra Krzemińska

a.krzeminska@brudzen.pl

 Andrzej Szwech

a.szwech@brudzen.pl

 Anna Pawlikowska

a.pawlikowska@brudzen.pl

 Hanna Danuta Skierkowska

h.skierkowska@brudzen.pl

 Iwona Matusiak

i.matusiak@brudzen.pl

 Lech Rutkowski

l.rutkowski@brudzen.pl

 Michał Wrześniewski

m.wrzesniewski@brudzen.pl

 Rafał Nowak

r.nowak@brudzen.pl

 Ryszard Skonieczny

r.skonieczny@brudzen.pl

 Sławomir Karpiński

s.karpinski@brudzen.pl

 Sławomir Marciniak

s.marciniak@brudzen.pl

 Tadeusz Borowicki

t.borowicki@brudzen.pl

 Tomasz Krankiewicz

t.krankiewicz@brudzen.pl

 Walentyna Kowalska

w.kowalska@brudzen.pl

 

Brudzeń Duży, dn. 7 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

zwołuję

na Wniosek Wójta Gminy Brudzeń Duży

XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży

w dniu 13 sierpnia 2020 r. (tj. czwartek) od godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Dużyna lata 2020 – 2033;
 • zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • w sprawie zmian w zapisie uchwały Nr III/5/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brudzeń Duży na rok szkolny 2020/2021;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawyz dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do trzech lat;
 • w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży.
 1. Przyjęcie protokołów: Protokołu Nr XVIII/20 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Dużyi Protokołu Nr XIX/20 Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzanna Kowalska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-07 11:52:49
 • Liczba odsłon: 20269
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3933198]

przewiń do góry