Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
70/2020 RGR.PP.6220.4.2020 decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inne 1419032
69/2020 RGR.PP.6220.1.2020 decyzje umorzenie postępowania inne 1419032
68/2020 nie dotyczy raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko inne 1419032
67/2020 RGR.PP.6220.2.2020 decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inne 1419032
66/2020 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inne 1419032
65/2020 RGR.PP.6220.3.2020 postanowienia odmowa wszczęcia postępowania inne 1419032
64/2020 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inne 1419032
63/2020 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inne 1419032
62/2020 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inne 1419032
61/2020 RGR.OŚ.6131.49.2020 decyzje Zezwolenie - Decyzja ochrona zwierząt oraz roślin 1419032

[Liczba odsłon: 3933198]

przewiń do góry